ردیف نام مرکز امتیاز
1 مرکز رشد انیستیتو پاستور ایران ۰
مرکز رشد لرستان
مرکز رشد هرمزگان
مرکز رشد بیوتکنولوژی علوم سلولی و ناباروری
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات رویش جهاد دانشگاهی
مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته مخابرات جهاد دانشگاهی
مرکز رشد جامع واحدهای فناور بجنورد
مرکز رشد خراسان شمالی
مرکز رشد واحدهای فناور شیروان
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های گیاهان دارویی
مرکز رشد گیاهان دارویی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسر
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهاب
مرکز رشد زیست فناوری پزشکی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت ا... آملی
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه
مرکز رشد دانشگاه تبریز
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
مرکز رشد فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز رشدواحدهای فناور کشاورزی- نانو- انرژی و محیط زیست
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسار
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
مرکز رشد پارک علم و فناوری کرمان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز رشد فناوری فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره)
مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
مرکز رشد دانشگاه ولی عصر (عج)
مرکز رشد نانوفناوری دانشگاه پیام نور یزد
مرکز رشد دانشگاه کاشان
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س)
مرکز رشد و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مرکز رشد شهرداری منطقه 15
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضا
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرکز رشد واحدهای فناوری فولاد
مرکز رشد بین المللی قشم
مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران-شمال کشور
مرکز رشد نانو بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد
مرکز رشد واحدهای فناور گیلان
مرکز رشد فناوری نخبگان
مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اراک
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه
مرکز رشد شهرستان طبس
مرکز رشد شهرستان فردوس
مرکز رشد شهرستان قائنات
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابور
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مرکز رشد واحدهای فناور دزفول
مرکز رشد واحدهای فناور مسجد سلیمان
مرکز رشد واحدهای فناور نفت و گاز مستر در دانشگاه صنعت نفت
مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری استان سمنان
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دامغان
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی)
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مهدی شهر
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گرمسار
مرکز رشد شهرستان استهبان
مرکز رشد شهرستان جهرم
مرکز رشد شهرستان فسا
مرکز رشد شهرستان قیر و کارزین
مرکز رشد نفت و گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری استان فارس
مرکز رشد نفت و گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری استان فارس
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان فارس
مرکز رشد کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری استان فارس
مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ
مرکز رشد واحدهای فناور استان مرکزی (اراک)
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه
مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری استان هرمزگان
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان هرمزگان
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان آستانه اشرفیه
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان انزلی
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رودبار
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
مرکز رشد واحدهای فناوری کمیسیون بانوان
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان یزد
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میبد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگان
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس (استان بوشهر)
مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری قزوین
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر
مرکز رشد واحدهای فناور کبودرآهنگ
مرکز رشد پارک علم وفناوری استان همدان
مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مرکز رشد فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مرکز رشد علوم و فناوری شهدای گمنام
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
مرکز رشد واحد فناوری فراورده های دارویی
مرکز رشد واحدهای فناور
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
گروه تحقیقات فناوریهای نوین