دسترسی به کارتابل
  • شرکت ها و فناوران
  • کارگزاران
  • مراکز رشد
انتشارات

ماهنامه کریدور

شماره 18

خرداد 1393

آرشیو ماهنامه

مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران

نام شرکت مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران
زمینه فعالیت تولیدی
مدیر عامل سعید مالک
کاتالوگ شرکت دریافت
وبسایت www.chamrannano.ir

دفاتر شرکت

نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران حافظ, چهار راه کالج, البرز, جنب اداره مالیات, ۲۸, طبقه دوم, ‎+۹۸۲۱۶۶۴۰۹۵۷۲