واحد ارزیابی محصولات

واحد ارزیابی محصولات

ارائه خدمات و برخورداری از حمایت‌های موسسه، منوط به حصول اطمینان از صحت قرارگرفتن این فناوری در حوزه فناوری های نو می باشد. وظیفه این ایستگاه اثبات ارتباط فناوری یا محصول با حوزه فناوری ادعا شده است، لذا با ایجاد سازوکاری به بررسی فناوری و محصولات مبتنی بر آن پرداخته و پس از دریافت تاییدیه های مورد نیاز، حمایتهای لازم از فناوری صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال در حوزه نانو وظیفه این ایستگاه بررسی مقیاس مواد و محصولات و بررسی ارتباط تجهیزات تولیدی با فناوری نانو و اعطای تاییدیه مقیاس به آنها است.

ایمیل imp@tmsc.ir
وبسایت http://imp.tmsc.ir

ایستگاه ها

نام ایستگاه
ارزیابی محصولات - نانومقیاس
تسهیلات
اخذ استانداردها و مجوزها
مشاوره تولید

دفاتر شرکت

نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران دکتر فاطمی غربی, نرسیده به سین دخت جنوبی, ۲۲۴, ‎+۹۸۲۱۶۶۴۳۵۶۶۰-۲