تایید آزمایشی نانومقیاس هفت محصول جدید در سی و هشتمین جلسه شورای راهبردی نانومقیاس

تاریخ : 1393/08/24

تعداد بازدید : 1244

4.7 امتیاز از 7 رای

هفت محصول جدید در سی و هشتمین جلسه شورای راهبردی نانومقیاس تایید آزمایشی نانو مقیاس را دریافت کردند. در این جلسه که شنبه مورخ ۲۴ آبان به منظور ارائه گزارش بازرسی و بررسی محصولات نانویی برگزار شده بود، علاوه بر این محصولات ۲ پرونده نیز تمدید اعتبار شدند.

هفت محصول جدید در سی و هشتمین جلسه شورای راهبردی نانومقیاس تایید آزمایشی نانو مقیاس را دریافت کردند. در این جلسه که شنبه مورخ ۲۴ آبان به منظور ارائه گزارش بازرسی و بررسی محصولات نانویی برگزار شده بود، علاوه بر این محصولات ۲ پرونده نیز تمدید اعتبار شدند.
در این جلسه بررسی مدارک ۷ محصول جدول زیر ارائه و متقاضیان موفق به دریافت تاییدیه آزماشی نانومقیاس شدند:

محصول

متقاضی

وضعیت تاییدیه

پاکلی تکسل باند شده با آلبومین

نانو دارو پژوهان پردیس

تاییدیه نانومقیاس

سوسپانسیون نانو ذرات تیتانیا با فاز غالب آناتاز

تولیدی میکرو نرم افزار MNA

تاییدیه آزمایشی نانومقیاس

رنگ رسانا

پیشگامان فناوری آسیا

تاییدیه آزمایشی نانومقیاس

تونیک گیاهی حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال

کیمیا پژوهش ماهان

تاییدیه آزمایشی نانومقیاس

کلوئید نانو نقره ppm 1000

زیست شیمی آزما رشد

تاییدیه آزمایشی نانومقیاس

محلول ایجاد پوشش های پایه زیرکونیم بر روی فولاد

دکتر محمد زاده عطار

تاییدیه آزمایشی نانومقیاس

نانو کلوئید نقره

بتول عرب سرخی

تاییدیه آزمایشی نانومقیاسمحصول «پودر نانوآلومینا با فاز غالب گاما» شرکت «نانو پارس اسپادانا» پس از یک دوره عدم تمدید، با راه اندازی خط تولید جدید و ارئه مستندات مربوط به ان و پس از بازرسی انجام شده در این جلسه تمدید اعتبار شد. تاییدیه آزمایشی نانومقایس محصول «رنگ آنتی استاتیک» تولیدی شرکت «پیشگامان فناوری آسیا» نیز برای یک دوره یک ساله تمدید شد.

محصول

متقاضی

وضعیت تاییدیه

پودر نانوآلومینا با فاز غالب گاما

نانو پارس اسپادانا

تمدید تاییدیه نانومقیاس

رنگ آنتی استاتیک

پیشگامان فناوری آسیا

تمدید تاییدیه آزمایشی نانومقیاس


ضمنا در این جلسه تاییدیه نانومقیاس ۲ محصول بدلیل عدم اخذ نتایج مناسب در بازرسی‌های جدید لغو اعتبار گردید. گفتنی است شرکت‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه نانومقیاس شدند، پس از عقد قراداد، لوح نانومقیاس را دریافت خواهند کرد.
نظر شما