پوشش اکریلاتی uv پخت حاوی نانو ذرات سیلیس

نام تجاری کالا پوشش اکریلاتی uv پخت حاوی نانو ذرات سیلیس
نام محصول پوشش اکریلاتی uv پخت حاوی نانو ذرات سیلیس
طبقه بندی محصول جنس نانوماده/سیلیکا
نام شرکت رادسیس پوشش
سطح تولید آزمایشگاهی

تصاویر کالا