آیین نامه اجرایی حمایت از شبکه بازاریابان محصولات نانوفناوری

مقدمه و اهداف

با توجه به ضرورت توسعه بازار و افزایش سطح فروش محصولات دانش¬بنیان درکشور، موسسه خدمات فناوری تا بازار به عنوان بازوی اجرایی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برنامه¬هایی برای حمایت از حوزه بازاریابی و بازرگانی فراهم نموده است. این آیین¬نامه نیز با هدف حمایت از پخش¬کنندگان و بازاریابان محصولات نانویی در سطح کشور تدوین شده است. در این طرح با ارائه خدمات و حمایت به شرکتهای واسط و خدمات بازاریابی و بازرگانی، سعی در تسریع وتسهیل فروش محصولات نانویی منتخب در سطح کشور میشود. برای چگونگی از استفاده از خدمات شبکه برای فروش و بازاریابی محصولات نانویی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 021-66435660 021-66435661 داخلی 424-433 marketing@tmsc.ir masjedian@tmsc.ir

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/02/15
تاریخ آخرین بازنگری 1392/02/15
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل