آیین‌نامه استفاده از خدمات مشاوره (پیشخوان‌های مشاوره)

مقدمه و اهداف

آشنایی با قوانین تجارت، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و حقوقی و همچنین تبعات ناشی از عدم آگاهی نسبت به آن موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی به ویژه فناوران، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این راستا، موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (موسسه) که در راستای حمایت از فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارد، بخشی از این خدمات (در سرفصل‌های مختلف) را در قالب پیشخوان‌های مشاوره تخصصی ارائه می‌نماید. در این آیین‌نامه، نحوه استفاده فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان از پیشخوان‌های مشاوره در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/01
تاریخ آخرین بازنگری 1392/04/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل