آیین‌نامه حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان

مقدمه و اهداف

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی از مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین تبلیغات موثر در بازارهای داخلی است. علاوه بر این، دریافت تاییدیه‌های داخلی و مجوزهای تولید نظیر مجوزهای بهره‌برداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاییدی بر سلامت و کیفیت محصول از جنبه‌های مختلف بوده و بر اعتماد مشتریان جهت خرید محصول می افزاید. موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (موسسه) که مسئولیت تسهیل فرآیند تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارد، دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز شرکت‌های تحت پوشش را از طریق کارگزاران مجرب، مورد حمایت قرار می‌دهد. این آیین‌نامه، نحوه ارایه خدمات اخذ گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین چگونگی تخصیص حمایت‌های موسسه به شرکت‌های متقاضی را مشخص می‌نماید.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/04/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل