آیین‌نامه ارزیابی و داوری ثبت اختراعات داخلی

مقدمه و اهداف

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶، قابلیت ثبت کلیه درخواست‌های ثبت اختراع مراجع ذیربط استعلام می‌گردد. در این خصوص و با توجه به جایگاه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، کلیه پرونده‌های مرتبط با این حوزه فناوری به این ستاد ارجاع می‌شوند.

نوع آیین نامه ارزیابی
تاریخ تصویب 1392/06/25
تاریخ آخرین بازنگری 1392/06/25
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل