حمایت تشویقی از تجاری‌سازی اختراع

مقدمه و اهداف

ایده‌ها و اختراعات ثبت شده، در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی یک کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی نقش به سزایی ایفا می‌کنند؛ اما تا زمانی که این دستاوردها جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و در حقیقت وارد مرحله تجاری‌سازی نشوند، از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه‌های صرف شده جهت ثبت اختراع، تحقیقات و تولید جبران نخواهند شد. بدین‌منظور، با هدف حمایت از مخترعان در مرحله تجاری‌سازی اختراعات، آئین‌نامه ذیل تهیه شده است.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/25
تاریخ آخرین بازنگری 1392/06/25
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل