حمایت از ثبت علامت تجاری

مقدمه و اهداف

علامت تجاری، تصویر ذهنی یک محصول یا شرکت در بازار است. این تصویر حاوی پیامهایی درباره کیفیت، قیمت، سطح فناوری، قابلیت اعتماد و هرآن چیزی است که در صنعت مربوطه منبع ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است. این تصویر ذهنی و انتزاعی در اقلامی نظیر نام و نشان تجاری، شعارها، الگوهای تبلیغاتی و نظایر آن نمود خارجی پیدا می‌کند. در راستای اجرای برنامه‌های سند تکمیلی سوم راهبرد آینده در زمینه حمایت از تولید، حفاظت و بکارگیری دارایی‌های فکری فناوری نانو مانند ثبت علامت تجاری شرکت‌های حوزه فناوری ‌نانو، «موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان»، بر اساس این آیین‌نامه از ثبت علامت تجاری داخلی حمایت می‌کند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/25
تاریخ آخرین بازنگری 1392/06/25
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل