رصد فناوری و تحلیل پتنت

مقدمه و اهداف

رصد فناوری و تحلیل پتنت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی اختراعات ثبت شده، فراهم می‌شود. این اطلاعات در سطوح مختلف شرکت‌های دانش بنیان و همچنین در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی کاربرد دارد. لذا استفاده از نتایج تحلیل پتنت برای مدیران شرکتهای دانش بنیان و محققان مفید خواهد بود.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/25
تاریخ آخرین بازنگری 1392/06/25
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل