آیین نامه اجرایی پیشخوان مشاوره صادرات

مقدمه و اهداف

آشنایی با قوانین تجارت، بازاریابی بین‌المللی و فرآیندهای صادرات محصولات و همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی مرتبط با این حوزه‌ها از جمله نیازهای اولیه شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر توسعه صادرات است. در این راستا، کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان به منظور توسعه صادرات و برمبنای توافقات بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین این اطلاعات را بصورت جامع در بخش پیشخوان مشاوره صادرات برای شرکت‌های تحت حمایت خود برعهده گرفته است. در این آیین‌نامه، نحوه استفاده فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان از این پیشخوان‌ و همچنین نحوه حمایت معاونت علمی و فناوری از شرکت‌ها در استفاده از خدمات مشاوره این پیشخوان ارائه شده است.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل