آئین‌نامه حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی

مقدمه و اهداف

در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارج از کشور توسط کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکت‌های دارای تاییدیه دانش‌بنیان تدوین شده است. شرکت‌های دارای تائیدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حایز شرایط تعریف شده در این آیین‌نامه‌، مشمول این حمایت‌ها می‌باشند. از دیگر اهداف این آیین‌نامه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: • گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور در حوزه‌های با فناوری بالا • زمینه‌سازی برای ورود مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل