آیین‌نامه حمایت از تهیه اقلام تبلیغاتی

مقدمه و اهداف

در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های تهیه اقلام تبلیغات و بازاریابی بین‌الملل شامل کاتالوگ، بروشور و CD تبلیغاتی و ... را به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای ایجاد توانمندی‌های شرکت‌ها و بمنظور تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی درنظر گرفته شده است. شرکت‌های دارای تائیدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حایز شرایط تعریف شده در این آیین‌نامه‌، مشمول این حمایت‌ها می‌باشند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل