آیین‌نامه حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای صادراتی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان

مقدمه و اهداف

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی از مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین یکی از ابزارهای مهم در ترغیب مشتریان به کارایی، ایمنی و گاها کیفیت محصولات است. در همین راستا و با توجه به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های دریافت تاییدیه‌ها و مجوزهای بین‌المللی برای تسهیل فرآیند صادرات توسط کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان پرداخت می‌گردد. این حمایت‌ها در راستای توانمندسازی شرکت‌ها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکت‌های دارای تاییدیه دانش‌بنیان اختصاص داده شده است. این آیین‌نامه، نحوه ارایه خدمات اخذ گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی و همچنین چگونگی تخصیص حمایت‌های معاونت علمی فناوری به شرکت‌های دارای تاییدیه دانش‌بنیان را مشخص می‌نماید.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل