آیین‌نامه حمایت از ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری

مقدمه و اهداف

یکی از مهمترین الزامات و پیش‌نیازهای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت‌ها بر آنهاست. از این رو نظام‏های مالکیت فکری و بویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین‌الملل می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف و یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصولات مشابه گردد. به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های خدمات مالکیت فکری نظیر ثبت اختراع بین‌الملل در بازار هدف و بررسی عدم نقض پتنت برای شرکت‌های دانش‌بنیان پوشش داده می‌شود. شرکت‌های دارای تائیدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حایز شرایط تعریف شده در این آیین‌نامه‌، مشمول این حمایت‌ها می‌باشند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل