آیین‌نامه حمایت از تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین‌المللی

مقدمه و اهداف

ورود به هریک از بازارهای صادراتی و بین‌المللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطلاعات بروز و مدون از بازارهای هدف است. تدوین استراتژی ورود به بازار، قیمت‌گذاری محصول، تحلیل رقبا، بخش‌بندی رقبا، ارزیابی الگوی مصرف‌کنندگان و همچنین سیستم‌های فروش در بازار هدف برای هریک از محصولات دانش‌بنیان جهت صادرات موفق است. تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین‌المللی یکی از بهترین ابزارهای دستیابی به این اطلاعات و همچنین تدوین برنامه صادراتی کارا است. به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های تهیه این گزاراشات از طریق کارگزاران خبره این حوزه، برای شرکت‌های دانش‌بنیان پوشش داده می‌شود. شرکت‌های دارای تائیدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حایز شرایط تعریف شده در این آیین‌نامه‌، مشمول این حمایت‌ها می‌باشند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل