آیین‌نامه حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش‌بنیان

مقدمه و اهداف

مقوله طراحی صنعتی و بسته‌بندی با تاثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته‌بندی محصولات می‌تواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان و بازاریابی محصول ایفا نماید و از همین رو، طراحی صنعتی و بسته‌بندی دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصولات خصوصا در بازارهای بین‌المللی است. محصولات و تجهیزات تولید داخل عموما بدلیل طراحی صنعتی ضعیف و یا فقدان بسته‌بندی مناسب با وجود مزیت‌های فنی و قیمتی، در ترغیب مشتریان و رقابت با محصولات خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند. لذا و با توجه به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت توسعه بازارهای صادراتی محصولات خود، ارایه این خدمات در سبد خدمات کریدور صادرات در دستور کار قرار گرفته است. شرکت‎های دارای تاییدیه دانش‌‌بنیان می‌توانند از خدمات طراحی صنعتی بر مبنای روند ذکر شده در این آیین‌نامه استفاده نمایند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/08/01
تاریخ آخرین بازنگری 1393/08/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل