بازاریابی بین المللی

موسسه خدمات فناوری تا بازار در حوزه بازاریابی بین المللی سعی در گردآوری اطلاعات لازم برای شرکت های دانش بنیان نموده است. این اطلاعات شامل:
1-مشاوره برای آشنایی و ارتقای توانمندی بازاریابی
2-معرفی فرصت های کسب و کار یا تجارت یا حتی فروش محصولات در خارج کشور در قالب مناقصه ها
3-معرفی وضعیت بازار یک کالا از طریق ارزیابی حجم واردات و صادرات یا گزارش های مربوط به رصد بازار آن کالا
4-معرفی رویدادهای مهم مانند نمایشگاه های خارجی وداخلی
میباشد.
شرکت های دانش بنیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند از طرق زیر تماس حاصل فرمایند.
درصورت داشتن سوال میتوانید از طریق ایمیل، فکس و شماره تلفن تماس حاصل فرمایید.
ایمیل: marketing@tmsc.ir
فکس: 63106410-021
تلفن: 16-63103113-021