واحد ارزیابی محصولات

filereader.php?p1=main_5e466c97f8d2a825b

موسسه خدمات فناوری تا بازار به منظور ارزیابی محصولات و مواد عرضه شده در حوزه فناوری نانو، اقدام به ایجاد واحد ارزیابی محصولات نمود. واحد بازرسی، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص محصولاتی که گواهی نانومقیاس دریافت نموده‌اند را بر عهده دارد. بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه شده در حوزه نانو، در درجه اول باعث شفافیت بازار محصولات نانو و به تبع آن ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان را در بر خواهد داشت. این دستاورد‌ها موجب توسعه بازار مواد و محصولات نانو خواهد بود.

این واحد با بررسی مدارک و مستندات متقاضی، نسبت به تدوین دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت بررسی محصول اقدام می‌کند. پس از بازدید و نمونه برداری از محل تولید و انجام آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تایید/عدم تایید نانومقیاس محصول اعلام می‌گردد. پس از ارائه این گزارش در شورای راهبردی نانومقیاس، موضوع تایید و یا عدم تایید محصول به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

گواهینامه نانومقیاس به محصولاتی اعطا می‌شود که تولید کنندهٔ آن علاوه بر رعایت الزامات فنی محصول، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه‌های موسسه را (از جمله پروانه ساخت و یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کار‌شناس نانو در شرکت و...) رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء نماید. به محصولاتی که تولید کننده‌ی آن صرفاً الزامات فنی محصول را براورده نموده و سایر الزامات موسسه را تأمین نکرده، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود.
واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات ضمن توجه به محرمانه بودن اطلاعات متقاضیان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت عدم افشا مدارک، صرفاً به بررسی علمی و فنی محصول اقدام می‌نماید.


اخبار مرتبط با واحد ارزیابی محصولات

- حذف خبر + افزودن خبر