مستندسازی فناوری

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • پیوند ها و فایل ها

تولید فناوری و انتشار دانش فنی تولید یک محصول بدون مستندسازی درست و استفاده از استانداردهای موجود در این زمینه امکان پذیر نبوده و برای انتقال فناوری و فروش دانش فنی به استفاده از چنین ابزارهایی نیاز است. همچنین برای استقرار و اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت و تولید مطلوب محصولاتی که دارای الزاماتی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی می باشند نیاز به این خدمت وجود دارد. خدمات این ایستگاه شامل: تدوین استاندارد مستندسازی فناوری؛ مشاوره به فناوران در زمینه مستندسازی فناوری؛ اصلاح و تایید مستندات تهیه شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.

بمنظور استفاده از این خدمت جهت مستندسازی دانش فنی و همچنین مشاوره برای استقرار GMP در شرکتهای دانش بنیان جهت اخذ مجوزهای بهداشت با داخلی 218 تماس حاصل نمایید.
عنوان فایل ٔانلود فایل
مقدمه‌ای بر مستندسازی فناوری دریافت فایل