ثبت طراحی صنعتی

  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • پیوند ها و فایل ها
جهت کسب اطلاع در خصوص طرح صنعتی، فایل زیر را مشاهده کنید.
عنوان فایل ٔانلود فایل
طرح صنعتی دریافت فایل