برندسازی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

برای افزایش فروش محصولات دانش بنیان، کریدور با تشکیل شرکتهای واسطه بازاریابی و فروش، سبد محصولات مناسبی در یک حوزه تشکیل میدهد تا بتوانند تحت یک عنوان واحد یا کمکی در بازارهای داخلی و خارجی فروش داشته باشند.

بسته های خدمات پیشنهادی:
برندسازی انحصاری: در این بسته شرکت واسط با دارا بودن فروش انحصاری از طرف چند شرکت تولیدی وارد عرصه فروش میشود.
برند سازی مشارکتی: در این الگو با جلب مشارکت شرکت های مورد تفاهم، سعی در کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی و افزایش اثر قدرت نفوذ در بازار میشود
هزینه خدمات:
با توجه به سبد محصول و بازارهای هدف هزینه های مربوطه برآورد میشود.

برای دریافت خدمات شرکتها یا فناوران میتوانند درخواستهای کتبی خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.
marketing@tmsc.ir
66435660-61 داخلی 432 فکس

برای هماهنگی جلسات با مشاورین ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، میتوانند با داخلی 441 و 424 موسسه (جناب آقای مسجدیان)تماس حاصل فرمایند.