مشاوره پیاده سازی و اخذ سیستم های مدیریتی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • آیین نامه های مرتبط
  • پیوند ها و فایل ها

پیاده سازی و اخذ گواهینامه‌های سیستمی (نظیر سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندادرهایی چون ISO9001:2008) می‌تواند نقش موثری در کنترل و بهینه کردن فرآیندهای اجرایی یک سازمان و یا بنگاه اقتصادی داشته باشد. نیاز به این گواهینامه‌ها بخصوص در مواقعی که حجم فعالیت‌ها، تعداد پرسنل، تعداد فرآیندها و نیز میزان تعاملات خارج از سازمانی افزایش یابد، ضروری و راهگشا بنظر می‌رسد. خدمات مرتبط با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت و گواهینامه‌های سیستمی مورد نیاز شرکت‌ها از طریق کارگزاران خبره به ایشان ارایه می‌گردد.

شرکت‌های متقاضی خدمات "مشاوره پیاده سازی و اخذ سیستم های مدیریتی" میتوانند پس از اعلام رسمی نیاز خود به این خدمات بعد از بررسی ساختار موجود شرکت، از این خدمات استفاده نمایند.
در صورت نیاز به ریز سرفصل‌های خدمات و یا هرگونه اطلاعات تکمیلی با شماره 363102313 تماس حاصل فرمایید.


در بخش فایل های مرتبط می توانید مقاله‌ای در حوزه GMP و الزامات را دریافت نمایید.
عنوان فایل ٔانلود فایل
آشنایی با مفاهیم "روش تولید خوب" GMP دریافت فایل