خدمات مالی و حسابداری

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • آیین نامه های مرتبط

خدمات حسابداری شامل خدمات مالی و مالیاتی بوده که از طریق کارگزاران این موسسه در سرفصل‌های زیر به شرکت‌ها ارایه می گردد: • تنظیم و ایجاد دفاتر مالی استاندارد بمنظور ساماندهی و بهبود ساختارهای مالی شرکت • تنظیم اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیات عملکرد و گزارشات فصلی خرید و فروش • تنظیم و ارایه ترازنامه‌ها و گزارشات سود و زیان دوره‌ای • ساماندهی نظام مالیاتی، دستمزدها و بهینه سازی عملکرد نیروی انسانی • پاسخگویی و تعامل تخصصی با نظام تامین اجتماعی و سایر خدمات مرتبط با مباحث مالی و حسابداری

شرکت‌های متقاضی خدمات حسابداری میتوانند پس از اعلام رسمی نیاز خود به این خدمات بعد از بررسی ساختار موجود شرکت و ارزیابی نیازهای مالی و مالیاتی از این خدمات استفاده نمایند.
در صورت نیاز به ریز سرفصل‌های خدمات و یا هرگونه اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 63102313 تماس حاصل فرمایید.