مشاوره مالیاتی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • آیین نامه های مرتبط
  • پیوند ها و فایل ها

آشنایی و آگاهی از قوانین مالیاتی کشور و همچنین معافیت‌ها و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال سازمان‌های مالیاتی یکی از مهمترین نیازهای شرکت‌های تجاری است. اطلاع از نرخ‌های مالیاتی، حقوق و تکالیف مودیان، جرایم مالیاتی و نحوه برخورد با این گونه مسایل از جمله مواردی هستند که توسط مشاوران مالیاتی این موسسه به شرکت‌ها و فناوران ارایه می‌گردد.

مشاوره‌های «مالیاتی» نیز نظیر سایر مشاوره‌ها بصورت حضوری در موسسه و یا بصورت تلفنی ارایه می‌گردد. لذا شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات مشاوره می‌توانند بمنظور دریافت این مشاوره با هماهنگی از طریق پشتیبان خود و یا تماس با مسئول پیشخوان‌های مشاوره در موسسه با شماره تلفن 63102313 نسبت به ثبت درخواست و تعیین زمان مشاوره اقدام نمایند.

فرآیند دریافت خدمات مشاوره در موسسه:

1- تماس با شماره تلفن‌های موسسه
2- اختصاص زمان مشاوره و اعلام به متقاضی خدمت
3- تعیین نحوه ارایه خدمت (مشاوره حضوری و تلفنی)
4- حضور در موسسه و دریافت خدمت

برای دریافت فهرست سوالات مطرح شده در وب‌سایت اتاق بازرگانی در حوزه مالیات و قوانین مربوط به آن اینجا کلیک کنید.

بانک قوانین مالیاتی کشور (سازمان امور مالیاتی)

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن قانون مالیات مستقیم

آدرس کارگروه تشیخیص شرکت‌های دانش بنیان جهت اعطای تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی:www.daneshbonyan.ir
همچنین جهت دریافت قانون معافیت شرکت های دانش بنیان به بخش فایل های مرتبط مراجعه فرمایید.
عنوان فایل ٔانلود فایل
قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت فایل