مشاور تبلیغات

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

کسی است که بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتوانند برای برنامه ارتباطات بازاریابی شرکت به ویژه کمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی کند. بدون شک یکی از دلایلی که باعث اتلاف انرژی و سرمایه ها و عدم نتیجه گیری در تبلیغات یک سازمان می شود ، اجرای تبلیغات بدون هدف و برنامه می باشد که تبلیغات را به عنوان یکی از سرفصل های پر هزینه در تراز مالی پایان سال مبدل می کند

نیازهای شرکت ها به خدمات مشاوره یکسان نیست و هر شرکتی بنا بر عواملی چون نوع مشکل ، نوع کسب و کار ، اندازه و مرحله رشد ، موقعیت در بازار و غیره نیازهای متفاوتی به مشاوره دارد و بهمین دلیل حسین طاهری بطور معمول خدمات مشاوره خود را در  پنج حوزه : بازاریابی ، تبلیغات ، فروش ، خدمات مشتریان و برندینگ و در سه سطح مختلف بشرح زیر ارائه می دهد :

     سطح اول : مشاوره ساعتی

در این شیوه مشاور فقط نقش یک راهنما را داشته و فقط در حد ساعات محدود مشاوره فرصت ارائه راهنمائی دارد . این شیوه ابتدائی ترین سطح مشاوره بوده و مشاور مجال و فرصت ورود به عمق مشکلات و تحلیل ریشه های آنها را ندارد . بهمین دلیل این شیوه معمولاً برای کسب و کار ها و  شرکت های بسیار کوچک یا شرکت هائی که در مرحله راه اندازی هستند  یا برای بررسی مشکلات موردی و سطحی شرکت ها توصیه می شود و مدت آن معمولاً بین شش تا بیست ساعت مشاوره می باشد .

     سطح دوم : مشاوره ماهیانه / سالیانه

در این شیوه مشاور در ساعات مشخصی از ماه ( معمولا 8 ساعت در ماه ) در دفتر شرکت مشتری حضور یافته و با مشارکت مدیران آن شرکت جلسات مشاوره را برگزار می نمایند . در این شیوه مشاور نقش توصیه کننده ، برنامه ریز و ناظر را بر عهده دارد و بر اساس شناخت عمیقی که درون و بیرون شرکت مشتری کسب نموده است برای رفع مشکلات آن شرکت برنامه ریزی نموده و به مدیران آن شرکت در زمینه اجرای آن برنامه توصیه های لازم را ارائه داده و خود بر اجرای برنامه نظارت می نماید . این شیوه در سطح عمیق تری نسبت به شیوه قبل اجرا شده و برای برای رفع مشکلات و برنامه های توسعه ای بسیاری از شرکت ها مناسب و نتیجه بخش است و مدت آن معمولاً بین شش ماه تا یکسال بر حسب حجم فعالیت های شرکت کارفرما می باشد .

     سطح سوم : مشاوره پروژه ای
در این شیوه حسین طاهری به همراه تیم اجرایی خود در شرکت مشتری مستقر شده و بصورت تیمی برنامه های مشاوره ای خود را در چهار چوب پروژه های اجرائی با زمانبندی مشخص اجرا می نمایند . این شیوه برای حل مشکلات و نیازهای شرکت ها ، سازمان ها و در مواردی مانند راه اندازی یک شرکت جدید  ، اصلاح ساختار و توسعه آنها یا راه اندازی برنامه تولید و فروش محصولات و خدمات جدید مناسب است .
مشاوره های پروژه ای  در 5 حوزه کلیدی سازمان صورت می پذیرد :
بازاریابی ، تبلیغات ، فروش ، خدمات مشتریان و برندینگ

برای دریافت خدمات شرکتها یا فناوران میتوانند درخواستهای کتبی خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.
marketing@tmsc.ir


برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، میتوانند با شماره 63102313 تماس حاصل فرمایند.