طراحی صنعتی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

طراحی صنعتی به عنوان ابزاری برای خلق ارزشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد و با یک تصمیم آگاهانه فرآیندی را می آفریند که اطلاعات (ایده) را به مفهومی خارجی در قالب قابل لمس (محصول) و یا غیر قابل لمس (خدمات) تبدیل می کند. ابزاری که به بهینه سازی کاربرد، ارزش و ظاهر محصولات و سامانه ها، آن هم به منظور ایجاد سود دو جانبه برای مصرف کننده و تولیدکننده می پردازد. انواع خدمات مرتبط با این ایستگاه شامل طراحی محصول برای فناوری، طراحی بسته‌بندی، طراحی برند، طراحی مجدد و طراحی محیط می باشد.

برای دریافت خدمات، شرکتها یا فناوران میتوانند درخواستهای کتبی خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.
ghasami@tmsc.irبرای هماهنگی جلسات با مشاورین و شرکتهای کارگزار، ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، میتوانید با 63102311 تماس حاصل فرمایید.