بازرگانی، امور گمرکی

  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
برای دریافت خدمات مذکور، شرکت‌ها یا فناوران می‌توانند درخواست‌های کتبی خود را به آدرس‌های زیر ارسال نمایند.
marketing@tmsc.ir


برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، می‌توانید با شماره تلفن 63102313 تماس حاصل فرمایید.