نحوه پذیرش و مراحل بررسی محصول

نحوه پذیرش متقاضیان جهت دریافت گواهینامه نانومقیاس

تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو که دارای تولید آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی یا صنعتی هستند، جهت دریافت گواهینامه نانومقیاس مراحل زیر را جهت بررسی و دریافت تأییدیه نانومقیاس طی خواهند کرد. جهت تسریع در فرآیند پذیرش حتی‌الامکان مدارک و مستندات ارسالی متقاضی باید بی‌نقص ارائه گردد. بررسی محصولات به پنج مرحله طبقه‌بندی می‌شود که در شکل زیر نمودار فرآیند پذیرش و بررسی محصولات نشان داده‌شده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار فرآیند بررسی و پذیرش محصولات

مرحله اول: تکمیل و ارسال فرم درخواست بررسی محصول
جهت بررسی محصول، متقاضی باید مدارک ذیل را از طریق پست به نشانی موسسه و یا از طریق نمابر و یا از طریق پست الکترونیکی، ارسال نماید. متقاضی می‌تواند با تماس تلفنی به مسئول پذیرش موسسه از دریافت مدارک خود اطمینان حاصل نماید.
۱- فرم درخواست بررسی محصولات تکمیل و به همراه مستندات ذکرشده در فرم برای موسسه ارسال گردد.
۲- نامه درخواست پذیرش را در سربرگ شرکت تکمیل و ممهور به مهر شرکت و امضا مدیرعامل نماید.

مرحله دوم: بررسی مدارک و برگزاری جلسه پذیرش
پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی متقاضی در صورت نیاز، جلسه حضوری در محل موسسه برگزار می‌شود. جلسه باهدف معرفی بیشتر فعالیت‌ها و برنامه‌ و دستاوردهای شرکت و بررسی فنی محصول متقاضی برگزار می‌شود. حضور نماینده رسمی متقاضی و همچنین کار‌شناسان فنی متقاضی در این جلسه الزامی است. مدت‌زمان حدودی برای برگزاری جلسه پذیرش، یک هفته کاری پس از ارسال مدارک می‌باشد.
پس از بررسی مدارک، کارتابل شرکت در پرتال مؤسسه ایجاد می‌شود. برای هر شرکت صفحه مستقلی طراحی‌شده که مشخصات این صفحه و نام کاربری و رمز عبور از طریق پست الکترونیکی رابط، به اطلاع شرکت می‌رسد. شرکت متقاضی باید با مراجعه به بخش دسترسی به کارتابل شرکت‌ها، در وب‌سایت موسسه، اطلاعات مربوط به شرکت و نیز عنوان محصولات خود را در کارتابل شرکت ثبت ‌نماید (راهنمای تشکیل کارتابل).

مرحله سوم: امکان‌سنجی بازرسی
با توجه به مدارک فنی ارسالی متقاضی و توضیحات متقاضی در جلسه پذیرش و بررسی علمی موضوع، گزارشی مبنی بر پیشنهاد پذیرش و یا پذیرش مشروط یا عدم پذیرش شرکت مذکور تنظیم می‌گردد. واحد ارزیابی محصولات با بررسی این گزارش و با توجه به قابلیت شرکت و محصول در مورد بازرسی پرونده تصمیم‌‌گیری خواهد کرد.
درصورتی‌که مستندات ارائه‌شده توسط متقاضی کامل نبوده و یا توسعه محصول دارای نواقصی بوده که فعلاً نمی‌تواند تأییدیه نانومقیاس را دریافت نماید، محصول پذیرش مشروط می‌شود. ارائه مشاور فنی و تولید به این متقاضیان توسط مشاور مقدور می‌باشد.

مرحله چهارم: بازرسی محصول
در صورت تأیید پیشنهاد پذیرش، واحد بازرسی با ارائه طرح آزمون بازرسی و ارجاع آن به شرکت‌های بازرسی همکار، بررسی محصول را آغاز می‌کند. پس از بازدید-نمونه برداری از محل تولید و انجام آزمون‌ها با توجه به ادعای متقاضی-شرکت بازرسی گزارش خود را به واحد بازرسی اعلام می‌کند. در این مرحله با بررسی مدارک و مستندات اعلام نظر فنی در مورد امکان تأیید و یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول ارائه می‌گردد.

مرحله پنجم: اطلاع‌رسانی و ارسال تأییدیه محصول
پس از ارائهٔ مراحل قبل در شورای راهبردی نانومقیاس، موضوع تأیید و یا عدم‌تأیید محصول به اطلاع متقاضی خواهد رسید. در صورت تأیید نانومقیاس محصول، عقد قرارداد و اهدای لوح نانومقیاس به محصول انجام خواهد شد.
filereader.php?p1=main_b0143c3856548f421