پذیرش طرح تولید محصولات

پذیرش طرح

در مواردی که مستندات ارائه‌شده توسط متقاضی کامل نبوده و یا تولید محصول دارای نواقصی است که بازرسی و بررسی جهت دریافت تأییدیه نانومقیاس امکان‌پذیر نیست، واحد بررسی اقدام به پذیرش طرح محصول می‌نماید؛ و به متقاضی 6 ماه فرصت می‌دهد تا نواقص موجود را مرتفع نماید. مواردی چون:

-        نقص در ارائه مدارک و مستندات جز نانومتری

-        نقص و یا عدم ارائه مستندات درزمینه خواص محصول (ناشی از جزء نانومتری)

-        حضور مقدار قابل‌ملاحظه‌ای ذرات غیر نانومتری در نانومواد

-        ناخالصی‌های شیمیایی و فازی در نانومواد و ...

البته جهت پذیرش طرح تولید یک محصول، متقاضی باید، منطق علمی حاکم بر فناوری را اثبات نماید.

در راستای توسعه فناوری محصولات و همراهی و تکمیل پرونده فنی این دسته از متقاضیان، کریدور خدمات فناوری تا بازار تفاهم‌نامه، همکاری با شرکت راصد توسعه فن‌آوری‌های پیشرفته امضا کرده است. در صورت تمایل متقاضی، این کارگزار می‌تواند به‌عنوان مشاور توسعه فناوری، در کنار وی قرار گیرد. شرکت راصد وظیفه دارد با به‌کارگیری کارشناسان این حوزه و همکاری متقاضی اقدامات زیر را در صورت نیاز انجام دهد:

-        مشاوره تولید و اصلاح فرایند تولید جهت قرارگیری محصول در حوزه نانو فناوری

-        طراحی و انجام آزمایش‌ها تجربی و تحلیل آماری

-        تکمیل و تحلیل نتایج و مستندات فنی طرح

-        طراحی آزمون‌های کارایی و خواص با بررسی استانداردها و دستورالعمل‌های موجود

-        آنالیز محصول به‌منظور بررسی کارایی و خواص انتقالی یا ارتقا یافته نسبت به نمونه شاهد (در عدم حضور جزء نانومتری) و محاسبه میزان ارتقای خواص محصول

کریدور خدمات فناوری تا بازار حمایت‌های زیر را برای محصولاتی که پذیرش طرح شده‌اند در نظر گرفته است:

1-    پرداخت هزینه‌های مشاوره به شرکت راصد توسعه فناوری‌های پیشرفته

2-    گرانت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو