شرح خدمات قابل ارائه به شرکت‌های تولیدکننده محصولات حوزه فناوری نانو

مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) در راستای سیاست‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مبنی بر حمایت از تولید کنندگان محصولات نانویی، خدمات زیر را به تمامی شرکت‌های مورد تأیید این ستاد ارائه می‌نماید.
شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند به سامانه bizservices.ir مراجعه کرده و خدمات مورد نظر خود را انتخاب نمایند. پس از ثبت نهایی، درخواست به کار‌شناس مسئول مربوطه ارجاع و ایشان نیز نسبت به برقراری تماس با شرکت و پیگیری ارائه خدمت طبق آیین نامه اقدام خواهند نمود.ردیف


زمینه


موضوع خدمت


شرح خدمت


فرمول حمایت
سقف حمایت به ریال
(در حالت پذیرش طرح)
سقف حمایت به ریال
(در حالت تأییدیه)

کارشناس مسئول

توضیحات۱


ارزیابی و بهینه سازی


مشخصه‌یابی
مشخصه‌یابی محصولات و تکمیل مدارک فنی وآزمون‌های موردنظر جهت بررسی مقیاس نانو 

رایگان (در صورت تأیید مقیاس نانو) 
- - -بدون سقف


خانم
گشتی‌آذر۲


ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی
ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برای انجام آزمونهای مورد نیاز حین بهینه سازی محصول تخصیص گرنت در آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برای هر محصول پذیرش طرح شده


۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
- - -


خانم
گشتی‌آذر


۳
طراحی صنعتی - طراحی تخصیص یارانه برای اصلاح طراحی صنعتی محصولات ۵۰% از کل هزینه های طراحی
 
- - -

۷۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی۴
طراحی صنعتی - ساخت تخصیص تسهیلات برای اصلاح طراحی صنعتی محصولات ۷۰% از هزینه های ساخت
 
- - -

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی۵

عارضه‌یابی
حمایت از اجرای پروژ‌های تخصصی عارضه‌یابی در سازمان‌ها
۷۵% از مبلغ قرارداد کارگزاری

 
- - -

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

آقای کریمی‌نژاد
۶


مدیریت و کسب‌وکار


رصد بازار


تهیه گزارشات تحقیقات بازار

تا ۸۰% از هزینه‌ تهیه گزارشات 
- - -
 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای گزارشات داخلی
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای گزارشات خارجی


آقای ابراهیمی ممقانی

۷

انواع گزارشات BP، FS، Pre FS و ...
تهیه گزارشات امکان‌سنجی و طرح کسب و کار بین ۳۰% تا ۹۰% از هزینه‌ها بر اساس پارامترهای آیین نامه
 
- - -

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی ممقانی
۸آموزش

حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مدیریتی
۷۵% هزینه‌های برنامه‌های آموزشی کریدور
۵۰% هزینه‌های آموزشهای خارج از کریدور با تأیید پشتیبان   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ در سال۳۰/۰۰۰/۰۰۰ در سال


آقای گودرزی
۹


پیشخوان‌های مشاوره
ارائه خدمات مشاوره‌ای در سرفصل‌های: مدیریت، تأمین اجتماعی، حقوقی، مالیاتی، مراکز رشد، تأمین مالی، انتقال مالی، طراحی صنعتی، بازاریابی، گمرکی،  بازرگانی، قراردادهای بین‌المللی، حمل و نقل بین‌المللی و ...

رایگان

تا دو جلسه در ماه برای هر سرفصل

تا دو جلسه در ماه برای هر سرفصل

آقای کریمی‌نژاد

۱۰   حمایت از شرکت‌های مستقر در مراکز رشد
پرداخت حمایت تشویقی و تخصیص اعتبار استفاده از خدمات توسعه فناوری در مراحل مختلف رشد به هر شرکت مستقر در مرکز رشد
پرداخت بلاعوض در مراحل زیر:
۱- ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از استقرار در مرکز رشد
۲- ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ازای استفاده از حداقل سه مورد از خدمات کریدور
۳- ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ازای اخذ استاندارد ISO۹۰۰۱، گواهینامه دانش بیان، حضور در جشنواره فناوری نانو و خروخ موفقیت آمیز از مرکز رشد
۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰آقای کریمی‌نژاد
۱۱   حمایت از مراکز رشد


پرداخت حمایت تشویقی به مرکز رشد در ازای معرفی هر شرکت دارای تأییدیه نانومقیاس
حمایت تشویقی برای استقرار شرکتهای نانویی به ازای هر شرکت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا سقف سه شرکت و به ازای هر شرکت بیشتر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال


یکبار به ازای هر شرکتیکبار به ازای هر شرکتآقای کریمی‌نژاد۱۲   

مجوزها و گواهینامه های سیستمی
حمایت از فرایند اخذ مجوزها و گواهینامه‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی
۵۰% از هزینه‌های مشاوره و صدور گواهینامه معتبر


 
- - -


۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰


آقای کریمی

۱۳   


حسابداری
تهیه و تدوین سیستم مالی و تمامی خدمات مالیاتی شرکت در یک سال مالی ۵۰% از هزینه‌های سال اول
۳۰% از هزینه‌های سال دوم
۲۰% از هزینه‌های سال سوم


 
- - -

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ برای سال اول
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای دو سال بعد


آقای کریمی‌نژاد۱۴   

توسعه بازار

مجوزها و گواهینامه های محصولی
حمایت از فرایند اخذ مجوزها و گواهینامه‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی ۸۰% از هزینه‌های مشاوره، آزمون و صدور گواهینامه معتبر


 
- - -


۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰


آقای کریمی

۱۵   

حمایت از حضور در نمایشگاه‌های خارجی
معرفی نمایشگاه‌های معتبر و حمایت از حضور شرکت‌ها در آن‌ها ۷۰% از هزینه‌های تهیه و ساخت غرفه، بلیط رفت و برگشت عادی و هتل در نمایشگاههای خارجی


 
- - -۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

آقای ابراهیمی فیجانی


۱۶

حمایت از حضور در نمایشگاه‌های داخلی 
معرفی نمایشگاه‌های معتبر و حمایت از حضور شرکت‌ها در آن‌ها ۵۰% از هزینه های تهیه و ساخت غرفه در نمایشگاههای داخلی
 
- - -

۵۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی
۱۷

طراحی و پشتیبانی وب‌سایت

حمایت از طراحی و ارتقای سایت‌های اینترنتی شرکت‌ها
بین ۵۰% تا ۸۰% از هزینه ها بر اساس ارزیابی فنی، بصری و اقتصادی سایت طراحی شده

 
- - -


۳۱/۰۰۰/۰۰۰

آقای ابراهیمی فیجانی۱۸طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتیحمایت از تهیه کاتالوگ و سایر اقلام تبلیغاتی
بین ۴۰% تا ۷۰% از هزینه‌ها بر اساس ارزیابی کیفیت طراحی و چاپ اقلام چاپی مانند کاتالوگ، بروشور و... و ارزیابی محتوایی و گرافیکی تیزرهای تبلیغاتی 
- - -
۴۰/۰۰۰/۰۰۰آقای ابراهیمی فیجانی
اطلاعات ارتباطی کریدور
فکس: ۶۳۱۰۶۴۱۰-۰۲۱
پیگیری فکس: ۷-۶۳۱۰۳۲۰۵-۰۲۱


منو های بخش