شرح خدمات قابل ارائه به شرکت‌های تولیدکننده محصولات حوزه فناوری نانو


مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) در راستای سیاست‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مبنی بر حمایت از تولید کنندگان محصولات نانویی، خدمات زیر را به تمامی شرکت‌های مورد تأیید این ستاد ارائه می‌نماید.
شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند برای هر خدمت مورد نیاز نامه‌ای جداگانه حاوی جزئیات درخواست و اطلاعات تماس رابط شرکت، خطاب به جناب آقای «دکتر حامد افشاری» مدیر عامل محترم مؤسسه، مرقوم و با توجه به اطلاعات تماس زیر به کریدور ارسال نمایند.
بعد از دریافت نامه توسط کریدور و تأیید تقاضا توسط پشتیبان شرکت (مستقر در کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو)، درخواست به کار‌شناس مسئول خدمت ارجاع شده و ایشان نسبت به برقراری تماس با شرکت و پیگیری ارائه خدمت طبق آیین نامه اقدام خواهند نمود.


ردیف


زمینه


موضوع خدمت


شرح خدمت


فرمول حمایت
سقف حمایت به ریال
(در حالت پذیرش طرح)
سقف حمایت به ریال
(در حالت تأییدیه)

کارشناس مسئول

تلفن تماس
 (۰۲۱)۱


ارزیابی و بهینه سازی


مشخصه‌یابی
مشخصه‌یابی محصولات و تکمیل مدارک فنی وآزمون‌های موردنظر جهت بررسی مقیاس نانو 

رایگان (در صورت تأیید مقیاس نانو) 
- - -بدون سقف


خانم
گشتی‌آذر۶۳۱۰۳۳۱۴۲


ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی
ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برای انجام آزمونهای مورد نیاز حین بهینه سازی محصول تخصیص گرنت در آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برای هر محصول پذیرش طرح شده


۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
- - -


خانم
گشتی‌آذر۶۳۱۰۳۳۱۴


۳
طراحی صنعتی - طراحی تخصیص یارانه برای اصلاح طراحی صنعتی محصولات ۵۰% از کل هزینه های طراحی
 
- - -

۷۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی

۶۳۱۰۳۲۱۳

۴
طراحی صنعتی - ساخت تخصیص تسهیلات برای اصلاح طراحی صنعتی محصولات ۷۰% از هزینه های ساخت
 
- - -

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی

۶۳۱۰۳۲۱۳

۵

عارضه‌یابی
حمایت از اجرای پروژ‌های تخصصی عارضه‌یابی در سازمان‌ها
۷۵% از مبلغ قرارداد کارگزاری

 
- - -

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

آقای کریمی‌نژاد

۶۳۱۰۳۲۱۵


۶


مدیریت و کسب‌وکار


رصد بازار


تهیه گزارشات تحقیقات بازار

تا ۸۰% از هزینه‌ تهیه گزارشات 
- - -
 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای گزارشات داخلی
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای گزارشات خارجی


آقای ابراهیمی ممقانی۶۳۱۰۳۲۱۷

۷

انواع گزارشات BP، FS، Pre FS و ...
تهیه گزارشات امکان‌سنجی و طرح کسب و کار بین ۳۰% تا ۹۰% از هزینه‌ها بر اساس پارامترهای آیین نامه
 
- - -

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی ممقانی

۶۳۱۰۳۲۱۷


۸آموزش

حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مدیریتی
۷۵% هزینه‌های برنامه‌های آموزشی کریدور
۵۰% هزینه‌های آموزشهای خارج از کریدور با تأیید پشتیبان   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ در سال۳۰/۰۰۰/۰۰۰ در سال


آقای گودرزی۶۳۱۰۳۲۱۴
۹


پیشخوان‌های مشاوره
ارائه خدمات مشاوره‌ای در سرفصل‌های: مدیریت، تأمین اجتماعی، حقوقی، مالیاتی، مراکز رشد، تأمین مالی، انتقال مالی، طراحی صنعتی، بازاریابی، گمرکی،  بازرگانی، قراردادهای بین‌المللی، حمل و نقل بین‌المللی و ...

رایگان

تا دو جلسه در ماه برای هر سرفصل

تا دو جلسه در ماه برای هر سرفصل

آقای کریمی‌نژاد


۶۳۱۰۳۲۱۵


۱۰   حمایت از شرکت‌های مستقر در مراکز رشد
پرداخت حمایت تشویقی و تخصیص اعتبار استفاده از خدمات توسعه فناوری در مراحل مختلف رشد به هر شرکت مستقر در مرکز رشد
پرداخت بلاعوض در مراحل زیر:
۱- ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از استقرار در مرکز رشد
۲- ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ازای استفاده از حداقل سه مورد از خدمات کریدور
۳- ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ازای اخذ استاندارد ISO۹۰۰۱، گواهینامه دانش بیان، حضور در جشنواره فناوری نانو و خروخ موفقیت آمیز از مرکز رشد
۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰آقای کریمی‌نژاد
۶۳۱۰۳۲۱۵۱۱   حمایت از مراکز رشد


پرداخت حمایت تشویقی به مرکز رشد در ازای معرفی هر شرکت دارای تأییدیه نانومقیاس
حمایت تشویقی برای استقرار شرکتهای نانویی به ازای هر شرکت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا سقف سه شرکت و به ازای هر شرکت بیشتر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال


یکبار به ازای هر شرکتیکبار به ازای هر شرکتآقای کریمی‌نژاد
۶۳۱۰۳۲۱۵


۱۲   

مجوزها و گواهینامه های سیستمی
حمایت از فرایند اخذ مجوزها و گواهینامه‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی
۵۰% از هزینه‌های مشاوره و صدور گواهینامه معتبر


 
- - -


۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰


آقای کریمی


۶۳۱۰۳۲۵۰


۱۳   


حسابداری
تهیه و تدوین سیستم مالی و تمامی خدمات مالیاتی شرکت در یک سال مالی ۵۰% از هزینه‌های سال اول
۳۰% از هزینه‌های سال دوم
۲۰% از هزینه‌های سال سوم


 
- - -

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ برای سال اول
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای دو سال بعد


آقای کریمی‌نژاد۶۳۱۰۳۲۱۵۱۴   

توسعه بازار

مجوزها و گواهینامه های محصولی
حمایت از فرایند اخذ مجوزها و گواهینامه‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی ۸۰% از هزینه‌های مشاوره، آزمون و صدور گواهینامه معتبر


 
- - -


۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰


آقای کریمی


۶۳۱۰۳۲۵۰


۱۵   

حمایت از حضور در نمایشگاه‌های خارجی
معرفی نمایشگاه‌های معتبر و حمایت از حضور شرکت‌ها در آن‌ها ۷۰% از هزینه‌های تهیه و ساخت غرفه، بلیط رفت و برگشت عادی و هتل در نمایشگاههای خارجی


 
- - -۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

آقای ابراهیمی فیجانی۶۳۱۰۳۲۱۳


۱۶

حمایت از حضور در نمایشگاه‌های داخلی 
معرفی نمایشگاه‌های معتبر و حمایت از حضور شرکت‌ها در آن‌ها ۵۰% از هزینه های تهیه و ساخت غرفه در نمایشگاههای داخلی
 
- - -

۵۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای ابراهیمی فیجانی

۶۳۱۰۳۲۱۳


۱۷

طراحی و پشتیبانی وب‌سایت

حمایت از طراحی و ارتقای سایت‌های اینترنتی شرکت‌ها
بین ۵۰% تا ۸۰% از هزینه ها بر اساس ارزیابی فنی، بصری و اقتصادی سایت طراحی شده

 
- - -


۳۱/۰۰۰/۰۰۰

آقای ابراهیمی فیجانی


۶۳۱۰۳۲۱۳
۱۸طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتیحمایت از تهیه کاتالوگ و سایر اقلام تبلیغاتی
بین ۴۰% تا ۷۰% از هزینه‌ها بر اساس ارزیابی کیفیت طراحی و چاپ اقلام چاپی مانند کاتالوگ، بروشور و... و ارزیابی محتوایی و گرافیکی تیزرهای تبلیغاتی 
- - -
۴۰/۰۰۰/۰۰۰آقای ابراهیمی فیجانی
۶۳۱۰۳۲۱۳
اطلاعات ارتباطی کریدور
فکس: ۶۳۱۰۶۴۱۰-۰۲۱
پیگیری فکس: ۷-۶۳۱۰۳۲۰۵-۰۲۱