ارزیابی مراکز رشد
ارزیابی مراکز رشد در بین مراکزی انجام می‌شود که با ستاد ویژه توسعة فناوری‌نانو در تعامل هستند. این ارزیابی به‌صورت سالانه بوده و دستاورد‌ها و فعالیت‌های مراکز رشد در یک سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ارزیابی بر اساس عملکرد مراکز در دو بعد شامل عملکرد در مسیر وظایف اختصاصی و وظایف عمومی انجام می‌شود. شاخص‌های این ارزیابی در جدول ۱ آورده شده‌است.
علاوه‌ بر این، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خصوص فرایند اجرایی حمایت ستاد، در صورت عملی و قانونی بودن، امتیاز تشویقی خواهد داشت. برای ارزیابی، بانک اطلاعاتی برای ورود اطلاعات مربوط به هر شاخص در اختیار مراکز رشد قرار داده خواهد شد.

ردیف

حوزه کلی

شاخص

واحد اندازه گیری

1

توسعه محصول

تعداد محصول جدید دارای تاییدیه نانومقیاس

محصول

2

تعداد محصول تجاری شده
(تبدیل ظرفیت آزمایشگاهی به صنعتی)

محصول

3

تعداد محصول بهبود یافته و ویرایش شده
(طراحی صنعتی، بسته بندی، کیفیت ارتقا یابد، گرید جدید توسعه یابد، شکل جدید محصول ایجاد شود)

محصول

4

توسعه شرکت

تعداد واحدهای فناور جذب‌شده دارای پرونده در حال بررسی در واحد تایید مقیاس

واحد

5

تعداد واحدهای فناور جذب‌شده بدون پرونده در واحد تایید مقیاس

واحد

6

اشتغال زایی

تعداد متخصص دارای مدرک دکتری جذب شده در شرکتها

متخصص

7

تعداد متخصص دارای مدرک کارشناسی ارشد جذب شده در شرکتها

متخصص

8

تعداد کارکنان دارای مدرک لیسانس جذب شده در شرکتها

متخصص

9

تعداد کارکنان زیر مدرک لیسانس جذب شده در شرکتها

متخصص

10

امکانات و استقرار فیزیکی

فضای کارگاهی جدید اختصاص یافته به شرکت

۱۰۰ متر مربع

11

فضای اداری جدید اختصاص یافته به شرکت

۱۰۰ متر مربع

12

خدمات پایه ای

حجم مالی حمایت مستقیم و غیر مستقیم (مشاوره حقوقی، مشاوره مالیاتی،حضور در نمایشگاه،مشاوره طرح کسب و کار،اخذ مجوز و استاندارد،برای انجام آزمایشات)

یک میلیون تومان

13

تعداد دوره آموزشی نانویی

دوره

14

تعداد دوره آموزشی غیرنانویی

دوره

15

سطح تعامل مرکز رشد با ستاد

معرفی کار‌شناس مطلع و تام‌الاختیار به عنوان رابط به ستاد

نامه رسمی

16

تعداد اطلاع رسانی خدمات موسسه خدمات بازار در مرکز رشد (از طریق اعلان در سایت، نشریه داخلی و تابلو اعلانات)

خبر، اطلاع رسانی اینترنتی، کاغذی

17

تعداد خبر ارائه و چاپ شده توسط مرکز رشد به موسسه خدمات بازار برای چاپ در سایت و مجله کریدور و ستاد نانو

خبر، گزارش، مصاحبه

18

شرکت در جشنواره نانو

داشتن غرفه

19

برگزاری سمینار برای معرفی مزایا و امکانات مرکز رشد برای متخصصان نانویی

سمینار

20

فروش کلی شرکتها

حجم فروش تایید و اعتبارسنجی شده شرکتهای مستقر در مرکز فروش (محصول نانویی)

یک میلیون تومان


دانلود نتایج ارزیابی در سال ۹۱