پذیرش
فرآیند پذیرش و ارائه خدمات در موسسه خدمات فناوری تا بازار:

 «خدمات توسعه فناوری» فرآیندهایی از قبیل ارزیابی سطح فناوری، ثبت اختراع، رصدبازار، بازاریابی، مشاوره تولید، تدوین طرح تجاری و... را شامل می‌شوند که حلقه‌های به‌هم پیوسته زنجیره تجاری‌سازی هستند. این خدمات با ایجاد زمینه لازم برای بلوغ و تکامل فناوری (امکان موفقیت در بازار) باعث کاهش زمان ورود فناوری به عرصه کسب و کار و افزایش احتمال موفقیت در بازار می‌شود.

موسسه خدمات فناوری تا بازار، سازمانی است که با مجتمع کردن شرکت‌ها و کارگزاران ارائه دهنده «خدمات توسعه فناوری»، این زنجیرة خدمات را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران حقیقی قرار داده است.

مرحله اول: تکمیل مدارک
متقاضیان فعال در حوزه فناوری نانو که دارای محصول (نمونه آزمایشگاهی، تولید نیمه صنعتی یا صنعتی) هستند، می‌توانند برای استفاده از خدمات موسسه اقدام نمایند. شرط ارائه خدمات حمایتی به شرکت‌های حوزه فناوری نانو اخذ تاییدیه فنی نانو مقیاس از موسسه است. بررسی‌های فنی این موضوع در واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات صورت می‌پذیرد.

برای شروع ابتدا باید درخواست متقاضی از طریق ارسال «نامه درخواست پذیرش» ممهور به مهر شرکت (و امضای مجاز برای اشخاص حقوقی و حقیقی) و با پیوست مدارک ثبتی، کاتالوگ شرکت و محصول و همچنین مدارکی مربوط به اثبات فناوری محصول (مقاله، ثبت اختراع محصول، آزمایش‌ها و...) به موسسه صورت پذیرد. فرمت نامه پیشنهادی در بخش نامه‌ها و فرمهای سایت موجود بوده و قابل دانلود است. همچنین فهرست دقیق مدارک مورد نیاز برای پذیرش در انتهای این آیین نامه آمده است.

این مدارک از طریق ارسال پستی به نشانی موسسه و یا ارسال از طریق نمابر و یا ارسال به آدرس پست الکترونیکی موسسه قابل دریافت و معتبر است. متقاضی از طریق تماس با واحد پذیرش موسسه می‌تواند از دریافت مدارک خود اطمینان حاصل نماید.

تبصره: محصولاتی که از نظر موسسه در حوزه فناورهای پیشرفته قرار نمی‌گیرند (ویژگی‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان را ندارند) در موسسه پذیرش نمی‌شوند و از حمایت‌ها و تسهیلات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بهره‌مند نخواهند شد.

مرحله دوم: برگزاری جلسه پذیرش اولیه
پس از بررسی اولیه مدارک ارسالی شرکت و ارزیابی محصول توسط کار‌شناس واحد پذیرش، جلسه حضوری در محل موسسه برگزار می‌شود. مدت زمان تقریبی از زمان تحویل مدارک به واحد پذیرش تا برگزاری جلسه پذیرش یک هفته کاری است.
موضوع جلسه معرفی موسسه خدمات فناوری تا بازار، گفت‌وگو و کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های شرکت و بررسی فنی محصول متقاضی است. حضور نماینده رسمی متقاضی و همچنین کار‌شناسان فنی متقاضی در این جلسه الزامی است. همچنین در این جلسه نماینده‌ای از واحد پذیرش موسسه، نماینده‌ای از واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات و نیز نماینده‌ای از شرکت مشاور نانو مقیاس حضور داشته و توضیحاتی در مورد روند تکمیل پرونده و بررسی نانو مقیاس ارائه می‌دهند.

مرحله سوم: تشکیل کارتابل
پس از برگزاری جلسه، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل کارتابل شرکت در پرتال کریدور در اختیار کار‌شناسان مستندسازی مؤسسه قرار می‌گیرد. در پورتال موسسه برای ثبت مشخصات شرکت‌های متقاضی و محصولات آنان و همچنین پیگیری‌های بعدی، صفحه مستقل برای هر شرکت طراحی می‌شود، که مشخصات این صفحه و نام کاربری و رمز عبور از طریق پست الکترونیکی رابط، به اطلاع شرکت می‌رسد.

مرحله چهارم: تکمیل پرونده محصول
در این مرحله مشاور نانو مقیاس، با توجه به مدارک فنی ارائه شده در جلسه پذیرش از طرف شرکت متقاضی و توضیحات فنی مربوطه، گزارشی مبنی بر پیشنهاد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت مذکور به موسسه ارائه می‌دهد. موسسه با بررسی این گزارش و با توجه به قابلیت شرکت، شرکتهای واجد شرایط را به مشاور نانو مقیاس ارجاع می‌-دهد. با توجه به اینکه تکمیل پرونده روندی فنی داشته و نیاز به خبرگی و تجربه دارد، در این مرحله مشاور (که یکی از کارگزاران کریدور است) به شرکت متقاضی کمک می‌کند تا آزمون‌های مورد نیاز را از آزمایشگاه‌های معتبر تهیه کرده و مدارک مورد نیاز پرونده تکمیل گردد. ارتباط ایستگاه مشاوره با شرکت متقاضی از طریق نماینده معرفی شده شرکت متقاضی در نامه درخواست پذیرش صورت می‌گیرد.

در صورتی که شرکت متقاضی، تقاضای مراجعه مستقیم به واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات را داشته باشد، پرونده شرکت مستقیماً به واحد بررسی و بازرسی مواد و محصولات ارجاع داده می‌شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

مرحله پنجم: ارجاع به واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات
پس از تکمیل پرونده، مدارک و مستندات فنی برای اخذ تاییدیه مقیاس محصول مورد نظر، به واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات ارائه می‌گردد. این واحد موظف است از طریق بررسی فنی مدارک محصول با استفاده از نظر خبرگان، در مورد محصول کار‌شناسی و اعلام نظر نهایی نماید. این فرآیند تا اخذ تاییدیه ادامه می‌یابد. این واحد به صورت دو هفتگی گزارش پیشرفت پرونده متقاضی را به مدیریت موسسه اعلام می‌دارد.

مرحله ششم: تخصیص پشتیبان به شرکت
واحد بازرسی به صورت کتبی، نظرات نهایی خود را در مورد محصول به مدیریت موسسه اعلام می‌کند. چنانچه یک محصول از نظر واحد بازرسی رد شود، پرونده محصول در موسسه مختومه می‌گردد.

در صورت تأیید محصول «امور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از کار‌شناسان موسسه را به عنوان پشتیبان، به متقاضی معرفی می‌کند. وظیفه پشتیبان انجام ارزیابی‌های دوره‌ای و کمک به شرکت‌ها برای درمیافت خدماتمورد نیاز از کریدور است.

مرحله هفتم: بررسی وضعیت شرکت
به منظور به روز رسانی اطلاعات هر متقاضی در موسسه و امکان ارزیابی دقیق و شفاف، پشتیبان با تحلیل اطلاعات در مورد هر متقاضی و انجام بازدید از محل شرکت (خط تولید، دفتر شرکت و دفا‌تر فروش) اقدام به ارزیابی وضعیت متقاضی می‌نماید. نتایج ارزیابی‌ها به صورت گزارشی از وضعیت متقاضی آماده شده و برای بررسی و تعیین نوع و میزان ارائة خدمات ایستگاه‌ها به شرکتهای متقاضی، در شورای موسسه مطرح می‌شود. نتیجه تصمیم‌گیری به اطلاع متقاضی رسیده و مجددا نظرات متقاضی در آن اعمال می‌گردد.

مرحله هشتم: معرفی شرکت به کارگزار
با توجه به نیازمندی و تقاضای شرکت، موسسه، شرکت را به کارگزار مناسب معرفی می‌کند. فرایند معرفی به این شرح است که: موسسه طی نامه‌ای رسمی، متقاضی و میزان حمایت خود را به اطلاع کارگزار می‌رساند و سپس طرفین نسبت به عقد قرارداد ارائه خدمات فناوری اقدام می‌نمایند. همکاری متقاضی در مراحل مختلف این فرآیند منجر به کوتاه‌تر شدن زمان ارائه خدمات می‌گردد.
مدارک مورد نیاز:

مدارک ثبتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی جهت پذیرش در موسسه به شرح ذیل است:
۱. فرم صورت جلسه داوری مرکز رشد
۲. فرم معرفی از مرکز رشد
۳. مجوز حضور شرکت/هسته در مرکز رشد (قرارداد یا صورتجلسه)
۴. مجوز تاسیس مرکز رشد از طرف وزارت علوم
۵. مدارک ثبتی شرکت
•    اساسنامه
•    روزنامه رسمی به همراه تغییرات
•    تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء
توضیح: برای شرکتهایی که در مراکز رشد مستقر نیستند مدارک قید شده در بند ۵ کافیست. همچنین مدارک مورد نیاز برای فناوران تصویر کارت ملی و شناسنامه فناور می‌باشد.

همینطور مدارک فنی و تخصصی مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:
۱. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه آنالیزهای الحاقی به دستگاه (SEM)
۲. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
۳. نتایج الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)
۴. نتایج بررسی توزیع اندازه ذرات توسط روشهای لیزری یا پتانسیل زتا (DLS or Zeta Sizer)
۵. نتایج آنالیزهای شیمیایی محصول (XRF، AAS، ICP)
۶. نتایج بررسی‌های آزمونهای خواص مورد نظر و ادعای شرکت
منو های بخش