ارتباط با واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات نانو


شماره تماس کارشناسان:  6-63103313

شماره فکس
:
89774216

پست الکترونیکیimp@tmsc.ir  :


وب سایت: IMP.TMSC.IR


آدرس: تهران، خیابان ستارخان، زنجان شمالی، کوی شهید سیادت (جنب پاساژ مفید) پلاک 65