کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | آیین نامه ها | آیین نامه حمایت از پیشخوان مشاوره
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
attach_file دانلود فایل آیین نامه

آیین نامه حمایت از پیشخوان مشاوره

درباره آیین نامه
شرکتهای دارای تأییدیه نانومقیاس میتوانند با تأیید پشتیبان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دو جلسه در ماه از مشاوره های موجود استفاده نمایند.