کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | عناوین خدمات | حسابداری
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

حسابداری

تعداد موضوعات خدمت : ۲
درخواست ثبت خدمت
شرکت‌هایی که فعالیت‌های مالی و حسابداری خود را به یک شرکت و یا موسسه حسابداری دیگر واگذار کرده اند می‌توانند براساس شرایط و ضوابط معین از حمایت‌های این خدمت بهره‌مند گردند. همچنین جهت تهیه نرم افزار حسابداری نیز شرکت ها می توانند از طریق انتخاب موضوع خدمت " تهیه نرم افزار حسابداری" اقدام نمایند.
اخبار مرتبط
    هیچ خبری یافت نشد
مقالات مرتبط
    هیچ مقاله ای یافت نشد