کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | عناوین خدمات | حمایت از مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

حمایت از مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری

تعداد موضوعات خدمت : ۲
درخواست ثبت خدمت
به منظور پشتبیانی از نهادهای مؤثر در توسعه علم، فناوری و صنعت نانو به مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری که در حوزه فناوری نانو فعال هستند طبق شرایط خاص حمایت های تشویقی بلاعوض تعلق می گیرد.
اخبار مرتبط
    هیچ خبری یافت نشد
مقالات مرتبط
    هیچ مقاله ای یافت نشد