کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | عناوین خدمات | حمایت‌های بیمه‌ای (آتش‌سوزی، درمان، مسئولیت و مهندسی)
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

حمایت‌های بیمه‌ای (آتش‌سوزی، درمان، مسئولیت و مهندسی)

تعداد موضوعات خدمت : ۶
درخواست ثبت خدمت
طی تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی برای ریسک­های مترتب بر دارایی های شرکت های دانش بنیان، محصولات دانش بنیان و مسئولیت های قانونی شرکت­های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی در چهار حوزه زیر ارائه داده است. الف) بیمه‌های آتش‌سوزی ب) بیمه­‌های مسئولیت (کارفرما، حرفه‌ای، مسئولیت کالا) ج) بیمه‌های اشخاص (درمان) د) بیمه‌های مهندسی (الکتریکال و مکانیکال) ارائه داده است. شرکت های متقاضی برای استفاده از این بیمه نامه ها، می توانند فرآیند زیر را دنبال کنند. 1- با مراجعه به یکی از نمایندگان منتخب بیمه ایران، از شرایط بیمه نامه مورد نظر اطلاع کسب کنند. 2- تقاضای معرفی نامه -جهت صدور بیمه نامه- به نماینده مذکور را در این بخش تکمیل کنند. 3- بر اساس این درخواست، نامه معرفی از جانب کارگزار مربوطه برای نماینده بیمه ایران صادر و ارسال می­شود.
 • بیمه آتش سوزی
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
 • بیمه درمان گروهی
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
 • بیمه مسئولیت کالا
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
 • بیمه مهندسی شکست ماشین آلات
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
 • بیمه مسئولیت حرفه ای
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
  ثبت این خدمت
اخبار مرتبط
  هیچ خبری یافت نشد
مقالات مرتبط
  هیچ مقاله ای یافت نشد