کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | عناوین خدمات | خدمات مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

خدمات مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

تعداد موضوعات خدمت : ۶
درخواست ثبت خدمت
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید در ابعاد نانو در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، و با توانمندی شش پلتفرم فناوری شامل نانومواد، نانوکامپوزیت، نانوالیاف، نانوپوشش، نانوکویتاسیون و پلاسمای سردِ، خدمات ساخت و تولید ارائه می دهد.
اخبار مرتبط
    هیچ خبری یافت نشد
مقالات مرتبط
    هیچ مقاله ای یافت نشد