حضور اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در چهاردهمین نمایشگاه نانو

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، این نمایشگاه را عصاره فعالیت‌های شرکت‌های فعال در حوزه نانو توصیف کرد و گفت: در این نمایشگاه

صفحه اصلی
ورود