خدمات تجاری سازی و صادراتی کریدور به شرکت های دانش بنیان

درباره کریدور

کریدور فناوری تا بازار، نهادی تسهیلگر است که از سال 1390 دسترسی فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان به خدمات تجاری‌سازی را تسهیل می‌کند.
این نهاد به عنوان واسط بین شرکت‌های فناور، خدمات‌دهنده‌ها و نهادهای دولتی ازجمله ستاد فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری (مرکز شرکت‌های دانش بنیان و مرکز تعاملات بین المللی) و صندوق نوآوری و شکوفایی؛
– با ارائه مشاوره‌های رایگان، توسط شبکه مشاوران تخصصی، مسائل اولیه شرکت‌های فناور را مرتفع می‌کند.
– شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تجاری‌سازی را شناسایی می‌کند و دسترسی به خدمات آنها را از طریق پرتال خدمات تجاری‌سازی تسهیل می‌کنند.
– با حمایت دولت، بخشی از هزینه ارائه خدمات به فناوران را تامین می‌کند.
– در سال‌های اخیر، این نهاد با ایجاد دفاتر صادراتی در برخی کشورها، در مسیر تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای جهانی حرکت می‌کند.

دفاتر صادراتی کریدور
بخش ها و پروژه ها
حامیان و همراهان