با چشمان باز وارد بازار شوید

همه ی کسب و کارها ابتدا روی بازار محصول خود مطالعه می کنند، ولی کدامیک از این تحقیقات مفید است و منجر به نتایج مثبت می شود؟ بسیاری از صاحبان کسب و کار به رصد عمق یک سانتی متری از بازار محصول خود رضایت می دهند. آنها خرسند از برداشتن این گام سراغ فروش محصول خود می روند ولی پس از مدتی به راحتی صحنه ی رقابت را ترک می کنند. مطالعه و تحقیق روی بازار باید عمیق باشد و این بخشی از تعریف و هویت این خدمت است. به این ترتیب تحقیقات بازار به معنای شناخت عمق بازار پیش از ورود به آن است. اما چطور بازار محصول خود را بشناسیم؟

  • قبل از شروع تحقیقات بازار روی محصول خود این سوال را از خود بپرسید که: می خواهید چطور در بازار شناخته شوید؟
  • در طول فرآیند مطالعات بازار، درست زمانی که در حال شناخت بازار خود، رقبا، مشتریان، حجم بازار در دسترس و … هستید از خود بپرسید: می خواهم در بازار با چه ویژگی ای شناخته شوم؟
  • مطالعه و تحقیقات بازار خود را به پایان رساندید؟ این بار از خود بپرسید: آیا شناخت ما از بازار و شناخت بازار از برند ما یکسان است؟

متوجه شدید که این سوال کلیدی را باید در تمام مراحل تحقیقات بازار پاسخ بدهید. ضروری است بدانید که درک مشتری از شما، درواقع بازتاب واقعیت برند شماست. پس واقع بین باشید و برنامه های رویایی را کنار بگذارید. شما باید برای افزایش کیفیت برند خود در ذهن مخاطب و رقبا، تلاش کنید.

پس از تحقیقات بازار، داده های خام را پالایش و ویرایش کنید، این داده ها را تبدیل به اطلاعات مفید و به درد بخور کنید. در نهایت این اطلاعات بینش شما در تعیین استراتژی ورود به بازار و فروش را شکل می دهد.

مدل های فروش:

بخش دیگری از تحقیقات بازار پی بردن به این مساله است که کدامیک از مدل های فروش برای کسب و کار و محصول شما مفید است؟ در نمودار زیر می توانید مدل های مختلف فروش را ببینید:

جهت انجام تحقیقات بازار درست و حرفه ای، انتخاب بهترین مدل فروش و … می توانید از خدمت و مشاوره کریدور فناوری تا بازار با موضوع تحقیقات بازار استفاده کنید. برای ثبت خدمت کلیک کنید: