چهارشنبه های دانش بنیان

هر چهارشنبه در کریدور فناوری تا بازار منتظر شما هستیم. تمام شرکت های دانش بنیان، نانویی، خلاق و آزاد می توانند برای آگاهی از خدمات و حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری در نشست های چهارشنبه های دانش بنیان کریدور فناوری تا بازار شرکت کنند. در این نشست ها علاوه بر معرفی خدمات و حمایت […]

صفحه اصلی
ورود