حمایت از انجام خدمات آزمایشگاهی

🔬شرکت مهندسی فناورپویا سپاهان✅حمایت خدمات آزمایشگاهی را برای محصول دانش بنیان خود دریافت کرده است.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💰میزان حمایت: 70٪ تا سقف 300 میلیون تومان در سال ✅صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از تحقیق و توسعه محصولات دانش‌بنیان و ورود موفق این شرکت‌ها […]

حمایت از دریافت CE

⚙شرکت سامانه هوشمند ماداکتو🧑🏻‍🏫فعال در حوزه سیستم های کنترل تردد سازمانی✅موفق به دریافت گواهینامه CE شد.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💎حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد توسعه ویژه فناوری نانو از شرکت های دانش بنیان و نانویی جهت دریافت گواهینامه های بین المللی 💰میزان حمایت: برای […]

حمایت از انجام خدمات آزمایشگاهی

🔬شرکت دانا ابزار سلامت✅حمایت خدمات آزمایشگاهی را برای محصول دانش بنیان خود دریافت کرده است.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💰میزان حمایت: 70٪ تا سقف 300 میلیون تومان در سال ✅صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از تحقیق و توسعه محصولات دانش‌بنیان و ورود موفق این شرکت‌ها […]

حمایت از دریافت استاندارد بین المللی

⚙شرکت مهندسی فن آور پویا سپاهان🩺فعال در حوزه تجهیزات پزشکی✅موفق به دریافت گواهینامه CE شد.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💎حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد توسعه ویژه فناوری نانو از شرکت های دانش بنیان و نانویی جهت دریافت گواهینامه های بین المللی 💰میزان حمایت: برای شرکت […]

حمایت از انجام خدمات آزمایشگاهی

⚙ شرکت طراحی نگار اندیشگان✅حمایت خدمات آزمایشگاهی را برای محصول دانش بنیان خود دریافت کرده است.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💰میزان حمایت: 70٪ تا سقف 300 میلیون تومان در سال ✅صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از تحقیق و توسعه محصولات دانش‌بنیان و ورود موفق این […]

حمایت از دریافت استاندارد بین المللی

⚙شرکت آوان طب🔬فعال در حوزه تجهیزات پزشکی✅موفق به دریافت گواهی CE شد.🎊کریدور فناوری تا بازار آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دارد. 💎حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد توسعه ویژه فناوری نانو از شرکت های دانش بنیان و نانویی جهت دریافت گواهینامه های بین المللی 💰میزان حمایت: برای شرکت های دانش بنیان […]

صفحه اصلی
ورود