رایا صدرا آتی

محل استقرار : پردیس- پارک فناوری پردیس

اطلاعات کارگزار
شرکت رایا صدرا آتی از سال 1390 فعالیت خود را در حوزه منابع انسانی و معرفی متخصصان فناوری های نو به حوزه اشتغال آغاز نمود. فعالیت های این مجموعه در حوزه منابع انسانی تامین کننده نیازهای سازمانها و شرکتها در جذب و نگهداری کارکنان ، توسعه آنها و تیم سازی می باشد. همچنین افراد و دانشجویان جویای کار و یا شاغل نیز با استفاده از خدمات این مجموعه در لیست معرفی به مشاغل مورد نظر قرار گرفته و با داشتن معرفی نامه به مراکز جویای نیروی کار معرفی می گردند. اهداف: کمک به بهبود فضای کسب و کار با استفاده از نیروهای متناسب کمک به توسعه فرهنگ ارتقا و توسعه منابع انسانی از طریق روزآمدسازی سطح دانش مدیران، کارشناسان و محققان کمک به توسعه شرکت های نوپا در شکل دهی و سازماندهی ساختارهای تیمی
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
پردیس- پارک فناوری پردیس
نوآوری ساختمان فن بازار ۱۰۰۲
۰۲۱ ۷۶۲۵۱۰۵۹-۷۶۲۵۱۰۶۵- ۰۹۳۰۱۸۹۸۶۴۶
۰۲۱ ۷۶۲۵۱۰۵۹-۷۶۲۵۱۰۶۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی