زیست فناوری صدرای طبیعت

اطلاعات کارگزار
ارائه خدمات مشاوره مهندسی، امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دانش فنی، انتقال تکنولوژی، مطالعه بازار و ارائه ایده های تحقیقاتی
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر فروش
سمنان
گرمسار
بلوار نه حصار نبش دوربرگردان اول
+۹۸۲۳ ۳۴۲۲۶۱۶۰
+۹۸۲۳ ۳۴۲۲۶۱۶۰
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گزارشات امکانسنجی
گزارشات پیش امکانسنجی