موسسه حقوقی ارس پارس

محل استقرار : میدان آرژانتین،

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
میدان آرژانتین،
خیابان الوند نبش سی و سوم شرقی ۴۵، واحد ۳
۸۸۷۷۸۸۷۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره حقوق کسب و کار
حقوقی
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی
تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی