دانش بازار سام

اطلاعات کارگزار
سام یکی از شرکتهای برتر مشاوره بازاریابی و پژوهش بازار در منطقه خاورمیانه می باشد. از جمله خدمات قابل ارائه توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود: مطالعات بازار داخلی و بین المللی با رویکرد شناسایی و توسعه بازار تدوین اجرا و کنترل استراتژی بازار یابی پایش و پشتیبانی مستمر بازار برآورد تقاضا و پیش بینی فروش و ارایه برنامه فروش تدوین استراتژی برندینگ و ارزیابی کارکرد برند تحلیل محیط بیرونی بنگاه اقتصادی با نگاه به بازار و پایش رقبا تحلیل رضایت مشتری و طراحی و راه اندازی سازمان ارتباط با مشتریان (CRM) اعتبارسنجی ورود محصولات دانش بنیان و با تکنولوژی بالا به بازار
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
کارگرشمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره ۲ ۳۰۵
+۹۸۲۱ ۸۸۲۲۰۶۸۱
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گزارشات مطالعه فرصت
گزارشات رصد بازار
تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی
رضایت از عملکرد  دانش بازار سام